+

วาดรูปแล้วมันไม่ดังไม่มีคนสนใจงานเลย จะทำยังไงดี